İK Politikamız

Pareks tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi, yetkinliklerin yanında Pareks değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Pareks ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirme kriterlerdir.

PAREKS
Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişme, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir. Takım çalışmasına inanmalı, müşteri odaklı davranışlarda yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olmalıdır. PAREKS
Başarı ve yüksek performansı değerlendirmeyi ve teşvik etmeyi kendisine insan kaynakları ilkesi edinen Pareks, çalışanları arasında mutlak bir adalet ve fırsat eşitliği gözetir.

Konya Reklam Ajansı